Henkilörekisteriseloste / Personal Information Register

Aneska Oy -verkkokaupan asiakastietorekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen henkilötietorekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä
Nimi: Aneska Oy
Y-tunnus: 2802212-1
Osoite: Mahlasaarentie 10, 94400 Keminmaa
Sähköposti: info@aneska.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ari Harri (ari.harri@aneska.fi)
Rekisterin nimi
Aneska Oy:n asiakastietorekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään tuotteiden toimittamiseen ja asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä. Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman asiakkaan erillistä suostumusta.
Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, osoite, toimitusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilaukset.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot antaa asiakas itse tilatessaan tuotteen tai rekisteröityessään Aneskan-verkkokaupan käyttäjäksi.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri sijaitsee verkkokauppapalvelun palvelimella. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.